Kosten

Vergoeding van de consulten vindt plaats via de basisverzekering, wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Iedere verzekerde heeft per kalenderjaar recht op 3 uur dieetzorg. Via een aanvullend pakket zijn er vaak extra uren beschikbaar. Alle zorg geleverd vanuit de basisverzekering gaat van het eigen risico af, zo ook dieetzorg.

Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico.

Ketenzorg en GLI

Uitzonderingen op deze regel zijn de cliënten die onder het programma ketenzorg vallen (Diabetes, COPD en CVRM = bloeddruk en/of cholesterol) of Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). In geval van ketenzorg en GLI gaat dieetzorg niet ten koste van het eigen risico. 

Tarieven

Wij declareren rechtstreeks naar de zorgverzekeraar, u ontvangt van ons geen nota. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding, heeft u veelal een verwijzing nodig.
Voor vragen en het maken van een afspraak, kunt u contact met ons opnemen.

De tarieven zijn afhankelijk van uw zorgverzekeraar, deze krijgen wij van hun opgelegd, hier hebben wij zelf geen invloed op. 

Een indicatie van de tarieven:
Eerste consult 60 minuten: € 78,00
Vervolgconsult 30 minuten: € 39,00
Vervolgconsult 15 minuten: € 19,50
Indirecte tijd 30 minuten: € 39,00 (uitwerken persoonlijke adviezen, informeren verwijzer, dossiervorming etc.)

Contact opnemen